จารึกไว้ในความทรงจำ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

นับจากวันที่ 13 ตุลาคม 2559 บรรดาประชาชนคนไทยค่อยๆ แปรความโศกเศร้าจากความรักและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงครองราชย์มายาวนานถึง 7 ทศวรรษ ให้เป็นพลังของการมุ่งมั่นทำงานสานต่อพระราชปณิธานในทุกด้าน

ตั้งแต่งานศิลปศาสตร์ถึงวิทยาศาสตร์ งานจิตอาสาระดับชุมชนไปถึงงานระดับประเทศ การรักษาวัฒนธรรมประเพณีจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

พร้อมกับการเตรียมงานที่ทรงความหมายทางจิตใจสูงสุด ในปี 2560 คืองานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอย่างสมพระเกียรติ

การจัดสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบที่ยิ่งใหญ่และ สื่อความหมายถึงความทรงจำของประชาชนที่มีต่อพระองค์ การบูรณะราชรถราชยาน ปรากฏความคืบหน้ามาเป็นระยะตลอด ปี 2560 กระทั่งทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์อย่างน่าภาคภูมิใจ

แสดงถึงความความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกกลุ่ม ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ต่างต้องการน้อมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สะสมเพิ่มพูนมาตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจัดขึ้นระหว่างที่ 25- 29 ตุลาคม 2560 รวม 5 วัน ณ พระเมรุมาศที่เด่นตระหง่าน ขบวนพระบรมราชอิสริยยศเป็นไปตามโบราณราชประเพณี

วันที่ 25 ตุลาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชกุศลออกพระเมรุ โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพระบรม วงศานุวงศ์ เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในขณะที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ประชาชนที่เดินทางมาปักหลักรอร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยรอบสนามหลวง ต่างเฝ้าฯ รับเสด็จเต็มตลอดสองข้างทางด้วยความสงบเรียบร้อย บางรายนั่งสงบนิ่งตั้งจิตร่วมพระราชพิธีดังกล่าว 

วันที่ 26 ตุลาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ อัญเชิญพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชไป พระเมรุมาศ โดยมีริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระมหาพิชัยราชรถอัญเชิญพระบรมโกศจากหน้าวัดพระเชตุพนฯ ไปยังพระเมรุมาศอย่างอลังการยิ่งใหญ่สมพระเกียรติอย่างสูงสุด

เวลา 18.35 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศ์ จากพระที่นั่งทรงธรรม ไปยังพระเมรุมาศ ทรงวางเครื่องราชสักการะ พระบรมศพ ทรงจุดธูปเทียนดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

'' ''

สมเด็จพระราชาคณะ พระบรมวงศ์ พระประมุข ประมุข พระราชวงศ์และผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ ประธานองคมนตรี องคมนตรี นายกรัฐมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระ คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต ผู้นําศาสนา ขึ้นถวายพระเพลิงพระบรมศพ

จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปฏิสันถารกับพระประมุข พระราชวงศ์ และผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ แล้วเสด็จพระราช ดําเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งด้านหลังพระที่นั่งทรงธรรมเสด็จพระราช ดําเนินกลับ

เวลา 22.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ไปยังพระที่นั่งทรงธรรม พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง เสด็จขึ้นพระเมรุมาศพร้อมด้วยพระบรมวงศ์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วเสด็จลงจากพระเมรุมาศ ประทับ ณ มุขหน้าพระที่นั่งทรงธรรม เมื่อเจ้าพนักงานปฏิบัติการถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จสิ้นแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระเมรุมาศ ทรงทอดผ้าไตรที่พระจิตกาธานถวายพระสงฆ์ 10 รูป สดับปกรณ์ครั้งละ 1 รูป เสด็จพระราชดําเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งด้านหลังพระที่นั่งทรงธรรม เสด็จพระราชดําเนินกลับ

เหล่าพสกนิกรทั่วไทยมืดฟ้ามัวดินหลั่งไหลทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด รวมทั้งประชาชนชาวไทยในต่างประเทศทั่วโลก แสดงความอาลัย จงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อแถวกันยาวสุดลูกหูลูกตาวางดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลองที่สร้างในสถานที่ต่างๆ ต่างน้อมใจร่วมพิธีแสดงความอาลัยอย่างสุดแสนอาลัยยิ่งถึงพระผู้เสด็จสู่ฟ้าเสวยสวรรค์

ต่อมาวันที่ 27 ตุลาคม ประชาชนเฝ้าฯรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชประมวลลงในพระโกศทองคำลงยาประดับเพชรรวม 6 พระโกศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิลงจากพระเมรุมาศไปยังพระที่นั่งทรงธรรม เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานในบุษบกเหนือพระแท่นแว่นฟ้า ส่วนพระบรมราชสรีรางคาร เจ้าพนักงานจะได้ประมวลลงในพระผอบโลหะปิดทอง พักไว้บนพระเมรุมาศ

เมื่อเสร็จพระราชพิธี เจ้าหน้าที่ตั้งริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่ 4 เชิญพระที่นั่งราเชนทรยานสำหรับอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ และเทียบพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยที่หน้าพระที่นั่งทรงธรรมสำหรับอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร

วันที่ 28 ตุลาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณ วรีนารีรัตน์ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชกุศลพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพระบรมวงศานุวงศ์ เฝ้าฯรับเสด็จ

วันที่ 29 ตุลาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชพิธีอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานพระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร ไปบรรจุที่ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และที่ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศวิหาร

ในการนี้ พันโทหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงม้านำริ้วขบวนกองเกียรติยศทหารม้ารักษาพระองค์ เริ่มยาตราอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษไชยศรีด้วย ท่ามกลางความปลื้มปีติของประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จตลอดเส้นทาง

ตลอดทั้ง 5 วัน ประชาชนหลั่งไหลเข้าสู่พื้นที่รอบๆ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในกรุงเทพฯ กรําแดดกรําฝนในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างไม่ย่อท้อเพื่อส่งเสด็จครั้งสุดท้าย

นับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แห่งปี 2560 และผันสู่ความทรงจําที่จะตราตรึงอยู่ในหัวใจของประชาชนตลอดไป

FacebookTwitterGoogle+Line บทความก่อนหน้านี้รอยยิ้ม คราบน้ำตา “ยิ่งลักษณ์” แวร์ อาร์ ยูบทความถัดไปคอลัมน์ ข่าวข้นคนเข้ม : ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมคืออะไร ร้อยละ 53 โพล ปฏิเสธนายกฯ คนนอก จะเป็นจริงหรือไม่ เราคนไทยจะได้เห็นกัน ข่าวสด gpsiam '' ติดตามเรา

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน 1 รพ.เลิดสิน ติดต่อขอช่วยรักษายายก้อนเนื้อห้อยทั่วหน้า แต่ยายไม่ยอมให้ผ่าตัดเพราะ.. วันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 22:08 น. 2 หลังข่าวสะพัด! “โอ๊ค” โพสต์รูปปริศนาบอกมีคนส่งมาให้.. โซเชี่ยลเพ่ง-เชื่อคือยิ่งลักษณ์ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 21:03 น. 3 วินาศสันตะโร! สาวขับเก๋งแซงไม่พ้นชนกระบะเด็นพังยับ 5 คันรวดเจ็บสาหัส(คลิป) วันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 23:53 น. 4 หมอดูดังพร้อม”น้องริต้า”รำถวายปู่ศรีสุทโธ คนแห่ดูขันน้ำมนต์ถึงผงะเลขโผล่(คลิป) วันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 18:34 น. 5 ผลทำดี!! คนตามแจกเงิน-โอนิซึกะให้‘กาฟิวส์’หลังเก็บ4หมื่นคืนเจ้าของได้20บาทตอบแทน วันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 08:49 น. 6 ลื่นร่วงหน้าผา300ม.!! หนุ่มอิสราเอลร่างลอยกระแทกพื้นจมหายจบชีวิตที่สมุย(คลิป) วันที่ 30 ธันวาคม 2560 - 00:10 น. 7 แชร์ว่อน พ่อพาลูกสาวไปซื้อมือถือ แต่ลูกกลับเลือกแบบนี้ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 12:12 น. 8 ตำรวจล่ามือดาบไล่แทงในลานจอด ก่อเหตุต่อหน้าลูกน้อยในรถ ประวัติกร่างใช้ปืนขู่ชาวบ้าน วันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 22:14 น. 9 บาทหลวงวัย 79 สึกมาอยู่กับหนุ่มอายุ 24 ซื้อบ้านให้ปุ๊บถูกบอกเลิกปั๊บจนตัวเองไม่มีที่อยู่ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 17:08 น. 10 ซาบซึ้ง! แห่ชมพนักงานรวยน้ำใจ จัดกาแฟฟรีให้ชายชราหลังถามเมนูไหนถูกสุด วันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 18:03 น. ข่าวสดเกี่ยวกับเราบริษัท ข่าวสด จำกัด 40/10 ถ.เทศบาลนิมิตรใต้ หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900ตามเรา Thailand Web Stat Truehits.net '' Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.

คุณจะไม่พลาดข่าวด่วน-ข่าวสำคัญ หากกดติดตามข่าวสด

OK Cancel Edit with Live CSS Save Write CSS OR LESS and hit save. CTRL + SPACE for auto-complete.

ที่มาของเนื้อหา : https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_687687